Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

 

 

 

 

 

BOTAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

03.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

BOTAŞ Spor Kulübü Derneği’nin Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 03.06.2021 Günü Saat:14.00’de Olağan toplantıya çağrılmasına, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10.06.2021 günü aynı yer ve saatte kendiliğinden toplanmasına, işbu toplantıların Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonu’nda (Bilkent Plaza A2 Blok Çankaya/ANKARA adresinde) yapılmasına karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

                                                                                    BOTAŞ SPOR KULÜBÜ

                                                                                       YÖNETİM KURULU

 

 

GÜNDEM


1) Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2) Divan Heyetinin Teşkili ve Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi
3) Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyetlerinin Görüşülmesi                             
4) Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyetlerinin İbrası
5) Bütçe ve Çalışma Programlarının Görüşülerek Karara Bağlanması
6) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi
7) Dilek ve Temenniler
8) Kapanış

Tarih: 20/5/2021