BİLGİLENDİRME

 

 

 

 

 

BOTAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
07.04.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

BOTAŞ Spor Kulübü Derneği Genel Kurulu’nun aşağıda belirtilen gündemle 07.04.2023 günü, saat 10.00’da Genel Müdürlüğümüz Nezihi Berkkam Konferans Salonu’nda (Bilkent Plaza A2 Blok Çankaya/ANKARA) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, bu toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 14.04.2023 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize ve BOTAŞ çalışanlarına saygıyla duyurulur. 

BOTAŞ SPOR KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU
 

 

GÜNDEM
1) Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2) Divan Heyetinin Teşkili ve Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi
3) Tüzük Değişikliğinin Görüşülerek Karara Bağlanması
4) Dilek ve Temenniler
5) Kapanış

Tarih: 22/3/2023